Levensmiddelen: uitzonderingen registratieplicht

Werkt u met levensmiddelen? De registratieplicht is niet in alle gevallen van toepassing.

Uitgezonderd van de registratieplicht:

  • Primaire productie van levensmiddelen voor particulier, huishoudelijk gebruik (zoals eigen kippen of een groentetuin)
  • Huishoudelijke bereiding van levensmiddelen voor privégebruik
  • Producenten van primaire land- en tuinbouwproducten die kleine hoeveelheden rechtstreeks leveren aan de consument of aan lokale detailhandelaren
  • Erkenningsplichtige bedrijven

Wel registratieplichtig, maar geen melding met het oog op registratie aan de NVWA nodig: