Levensmiddelen: registratie en meer

Actief in de productie, de bereiding, de opslag, de handel of het transport van levensmiddelen? Dan moet u zich laten registreren of een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Registreren

Gebruik het formulier Registratie levensmiddelen:

  • Geef aan dat u uw bedrijf wilt ‘Aanmelden’.
  • Selecteer vervolgens uw activiteit met levensmiddelen.
  • Gebruik voor elke vestiging een apart formulier.

Uitzonderingen registratieplicht

Als uw bedrijf een erkenning nodig heeft hoeft u zich niet te registreren. Twijfelt u of uw bedrijf onder de registratie- of erkenningsplicht valt? Raadpleeg de Beslisboom erkenning van bedrijven. Er zijn ook andere uitzonderingen op de registratieplicht.

Erkenning

Een erkenning is nodig voor de productie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong en kiemgroente. Ook bedrijven die levensmiddelen van dierlijke oorsprong hanteren of opslaan hebben soms een erkenning nodig. Ga voor meer informatie naar: