Levensmiddelen: wettelijke eisen registratie

Verordening (EG) nr. 852/2004, de Verordening levensmiddelenhygiëne, vormt de wettelijke basis voor registratie van levensmiddelenbedrijven.

Verordening (EG) nr. 852/2004

De registratieplicht is opgenomen in artikel 6, lid 2, van de Verordening levensmiddelenhygiëne. De eisen waaraan levensmiddelenbedrijven moeten voldoen zijn, afhankelijk van het productiestadium, opgenomen in bijlage I of II van de verordening.

Andere relevante eisen

Andere voorschriften en verplichtingen waaraan levensmiddelenbedrijven zich moeten houden zijn bijvoorbeeld de eisen uit Verordening (EG) nr. 178/2002 (Algemene levensmiddelenverordening).