Melk en zuivelproducten: erkende en geregistreerde bedrijven

Welke bedrijven voor de vervaardiging van melk en producten uit melk zijn erkend en geregistreerd op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004 en Verordening (EG) nr. 1069/2009?

Erkenning Verordening (EG) nr. 853/2004

Erkende zuivelbedrijven

Registratie Verordening (EG) nr. 1069/2009

Geregistreerde levensmiddelenbedrijven die producten voor menselijke consumptie tevens in de handel brengen voor andere doeleinden

Bedrijven die melk en melkproducten vervaardigen hebben de code FOODP MIMC.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst

Erkenning Verordening (EG) nr. 1069/2009

Erkende verwerkingsbedrijven voor dierlijke bijproducten

Bedrijven die melkproducten vervaardigen uit dierlijke bijproducten hebben de code PROCP MIMC.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst