Petfood: wettelijke eisen erkenning

Verordening (EG) nr. 1069/2009, de Verordening dierlijke bijproducten, vormt de wettelijke basis voor de erkenning van petfoodfabrikanten.

Verordening (EG) nr. 1069/2009

De erkenningsplicht voor bedrijven die voeder voor gezelschapsdieren vervaardigen is op genomen in artikel 24, onder e), van de Verordening dierlijke bijproducten. Hieronder vallen ook bedrijven die kauwartikelen (‘hondenkluiven’) of smaakverbeteraars (’digest’, ‘smaakgevende ingewanden’) maken.

De specifieke eisen waaraan bedrijven moeten voldoen staan in artikel 29 en 35 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 en in bijlage IX, hoofdstuk I, en bijlage XIII, Hoofdstuk I, II en III, van Verordening (EU) nr. 142/2011 (de Uitvoeringsverordening horend bij de Verordening dierlijke bijproducten). De eisen hebben onder andere betrekking op:

  • infrastructuur en uitrusting van het bedrijf
  • hygiëne en werkwijze
  • het proces en de beheersing daarvan
  • de microbiologische gesteldheid van het eindproduct

Daarnaast bevatten de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EU) nr. 142/2011 ook algemene voorschriften waaraan alle bedrijven die met dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten werken moeten voldoen. Deze voorschriften hebben onder andere betrekking op de identificatie, handelsdocumentatie en administratie.

Andere relevante eisen

Bedrijven die voeder voor gezelschapsdieren vervaardigen moeten zich ook houden aan Verordening (EG) nr. 183/2005 (Diervoederhygiëneverordening), Verordening (EG) nr. 767/2009 (Marktverordening, over onder andere etikettering en claims), Verordening (EG) nr. 1831/2003 (over toevoegingsmiddelen) en andere regelgeving op het gebied van diervoeders.