Petfood: aanvragen erkenning

Productie van voeder voor gezelschapsdieren, kauwartikelen of smaakverbeteraars op basis van dierlijke bijproducten? Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Daarnaast moet uw bedrijf zich laten registreren op grond van de Diervoederhygiëneverordening. De erkenningsplicht op grond van de Verordening dierlijke bijproducten geldt voor de vervaardiging van:

  • blikvoeder en ander verwerkt voeder voor gezelschapsdieren op basis van vers en/of verwerkt dierlijk materiaal
  • kauwartikelen zoals hondenkluiven op basis van dierlijk materiaal
  • producten die aan petfood worden toegevoegd om de smaak te verbeteren (‘digest’, ‘smaakgevende ingewanden’ ) op basis van vers en/of verwerkt dierlijk materiaal
  • rauw voeder voor gezelschapsdieren, tenzij uw bedrijf onder de uitzondering valt

Uitzondering op de erkenningsplicht

Heeft u een slagerij en verkoopt u uw klanten over uw eigen toonbank ook wat vlees of slachtafval als voeder voor hun huisdieren? Dat mag. U heeft daarvoor geen erkenning nodig.

Aanvraagformulier

Gebruik hiervoor het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen. Kies de optie Erkenning: vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren (inclusief hondenkluiven). Vink vervolgens aan of rauw en/of uitsluitend verwerkte dierlijke bijproducten gebruikt. Geef ook aan of u categorie 3-materiaal en/of categorie 1-materiaal (voor zover toegestaan) gebruikt. Kies daarna het type product dat uw bedrijf maakt.

Handel, transport en opslag

Voor handel, transport en opslag van petfood, kauwartikelen en smaakverbeteraars is registratie op grond van de Diervoederhygiëneverordening nodig. Daarnaast kan ook op grond van de Verordening dierlijke bijproducten registratie of erkenning nodig zijn.

Handelaar of transporteur? Lees verder op de pagina Dierlijke bijproducten: registratie en meer.

Opslag? Ga naar de pagina Opslagbedrijf: erkenning of registratie.