Petfood: erkende bedrijven

Welke vervaardigers van voeder voor gezelschapsdieren zijn erkend op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten)?

Lijst van erkende vervaardigers van voeder voor gezelschapsdieren

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst

Meer diervoeder- en dierlijke bijproductenbedrijven vindt u via het Overzicht bedrijven met erkenningen, registraties en vergunningen.