Prepareren van dieren: geregistreerde bedrijven

Welke bedrijven voor de vervaardiging van jachttrofeeën of andere preparaten van dieren zijn geregistreerd op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009?

Geregistreerde bedrijven die dierlijke bijproducten/afgeleide producten hanteren voor doeleinden buiten de voederketen

Bedrijven voor de vervaardiging van jachttrofeeën of andere preparaten van dieren hebben de code GATRP GATR.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst