Sperma: erkende bedrijven

Welke bedrijven voor de winning of opslag van sperma zijn erkend op grond van nationale regelgeving ter uitvoering van de Richtlijnen 88/407/EEG, 90/429/EEG en 92/65/EEG?

Richtlijn 88/407/EEG

Erkende runderspermacentra

Erkende opslagcentra voor rundersperma
 

Richtlijn 90/429/EEG

Erkende varkensspermacentra
 

Richtlijn 92/65/EEG

Schapen- en geitenspermacentra

Opslagcentra voor schapen- en geitensperma

Paardenspermacentra

Opslagcentra voor paardensperma