Vervoederen dierlijk materiaal: toestemming

Voert u vers of behandeld dierlijk materiaal rechtstreeks aan dieren? Of verzamelt u dierlijk materiaal voor vervoedering? Dan heeft u te maken met toestemming.