Vervoederen dierlijk materiaal: wettelijke eisen toestemming

Verordening (EG) nr. 1069/2009, de Verordening dierlijke bijproducten, vormt de wettelijke basis voor de toestemming voor het vervoederen van dierlijk materiaal.

Verordening (EG) nr. 1069/2009

De toestemmingsplicht is opgenomen artikel 18 van de Verordening dierlijke bijproducten. De specifieke eisen waaraan bedrijven moeten voldoen staan in bijlage VI, hoofdstuk II, van Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening horend bij de Verordening dierlijke bijproducten). Deze eisen hebben betrekking op de aard en de aanvoer van het materiaal. Voor verzamelcentra gelden ook eisen op het gebied van infrastructuur en uitrusting, hygiƫne, werkwijze en behandeling.

Daarnaast bevatten Verordening (EG) nr. 1069/2009 en Verordening (EU) nr. 142/2011 ook algemene voorschriften waaraan bedrijven die met dierlijke bijproducten werken moeten voldoen, zoals het uitvoeren van eigen controles.

Andere relevante eisen

Bedrijven die dierlijk materiaal bestemd voor vervoedering verzamelen en behandelen moeten zich ook houden aan de regelgeving op het gebied van diervoeders. Daaronder zijn de eisen uit: