Vervoederen dierlijk materiaal: aanvragen toestemming

Voedert u rauw of speciaal behandeld dierlijk materiaal rechtstreeks aan dieren? Dan moet u toestemming aanvragen bij de NVWA.

Toestemming is nodig voor:

 • het rauw vervoederen van slachtafval, gedode eendagskuikens, ratten of muizen of andere dierlijke bijproducten die niet voldoen aan de eisen voor rauw voeder voor gezelschapsdieren
 • het vervoederen van dierlijk materiaal dat een speciale behandeling heeft ondergaan, maar niet voldoet aan de eisen voor voedermiddelen van dierlijke oorsprong, verwerkt voeder voor gezelschapsdieren of voeder voor landbouwhuisdieren
 • het verzamelen en eventueel speciaal behandelen van dierlijk materiaal bestemd voor rechtstreekse vervoedering

Dit materiaal mag alleen worden gevoederd aan:

 • dieren in dierentuinen
 • circusdieren
 • reptielen en roofvogels
 • pelsdieren
 • wilde dieren (bijvoorbeeld in opvangcentra of voederstations)
 • honden in erkende kennels of meutes
 • honden en katten in asielen
 • maden en wormen die als visaas worden gebruikt

Uitzonderingen

 • Particuliere reptielen- en roofvogelhouders hoeven geen toestemming aan te vragen voor het vervoederen van dierlijk materiaal.
 • Kennels, meutes en dierenasiels hoeven geen toestemming aan te vragen voor het voederen van rauw materiaal dat voldoet aan de eisen voor rauw voeder voor gezelschapsdieren.
 • Particulier gehouden honden en katten mogen alleen gevoederd worden met rauw materiaal (bijvoorbeeld ‘BARF’) dat voldoet aan de eisen voor rauw voeder voor gezelschapsdieren. Daarvoor is geen toestemming nodig.

Aanvraagformulier

Gebruik het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen.

Dierhouder?

 • Selecteer de verleningssoort ‘Toestemming: Vervoederen van’.
 • Vink daarna aan of het gaat om categorie 1-materiaal (alleen voor dierentuinen!), categorie 2-materiaal of categorie 3-materiaal.
 • Kies vervolgens de juiste diergroep(en).

Bedrijf dat dierlijke bijproducten bestemd voor vervoedering verzamelt en behandelt?

 • Selecteer de verleningssoort ‘Toestemming: Verzamelen van dierlijke bijproducten bestemd voor vervoedering’.
 • Vink daarna aan of het gaat om categorie 2-materiaal of categorie 3-materiaal.

Andere relevante vergunningen

 • Bedrijven die dierlijk materiaal verzamelen en eventueel speciaal behandelen met het oog op rechtstreekse vervoedering moeten zich tevens laten registreren op grond van de Diervoederhygiëneverordening.  Ga naar de pagina Diervoeder: registratie, erkenning en meer.
 • Bedrijven die niet-voedselproducerende dieren houden zijn uitgezonderd van de registratieplicht op grond van de Diervoederhygiëneverordening.
 • Sommige pelsdierhouderijen hebben ook een erkenning nodig voor het onthuiden van pelsdieren en een registratie voor het drogen van pelzen. Ga naar de pagina Pelsdierhouderij: erkenning en registratie.