Verzamelcentrum levend vee: wettelijke eisen erkenning

De AHR vormt de wettelijke basis voor erkenning verzamelcentra voor varkens, runderen, paarden, schapen en geiten (art. 94).

Europese en nationale erkenningseisen

Om erkend te worden moeten verzamelcentra voor varkens, runderen en paarden voldoen aan de eisen uit verordening 2019/2035, art. 5 en bijlage I.

Hierin staat o.a. dat er werkvoorschriften opgesteld moeten worden voor de medewerkers van een verzamelcentrum. Dit werd voorheen het protocol genoemd.

Verder zijn aanvullende op de Europese regels nog eisen aan verzamelcentra vastgelegd in het Besluit Houders van dieren, oa. dat er een protocol moet zijn voor het reinigen en ontsmetten van veevervoermiddelen.

Andere relevante eisen

Verzamelcentra hebben ook te maken met eisen op het gebied van dierenwelzijn, zoals Verordening (EG) nr. 1/2005 over het vervoer van dieren, en Verordening (EG) nr. 1099/2009 over het doden van dieren. Ook hiervoor moeten de bedrijven hun werkwijze op schrift stellen. De NVWA ziet daarop toe, maar hoeft deze documenten niet goed te keuren.

Ook in het Besluit houders van dieren staan welzijnseisen, namelijk op het gebied van huisvestings- en verzorging.