Verzamelcentrum levend vee: erkende bedrijven

Welke verzamelcentra voor runderen, varkens, schapen, geiten en paarden zijn erkend op grond van nationale regelgeving ter uitvoering van de Richtlijnen 64/432/EEG en 91/68/EEG?