Verzamelcentrum levend vee: erkende bedrijven

Welke verzamelcentra voor runderen, varkens, schapen, geiten en paarden zijn erkend op grond van nationale regelgeving ter uitvoering van de Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 2019/2035?