Vetbollen: geregistreerde bedrijven

Welke producenten van vetbollen zijn geregistreerd op grond van Verordening (EG) nr. 183/2005 en Verordening (EG) nr. 1069/2009?

Verordening (EG) nr. 183/2005

Geregistreerde diervoederbedrijven

Bedrijven die vetbollen maken hebben de code MANUF FEED NFPA. Niet alle bedrijven met deze code maken vetbollen.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst
 

Verordening (EG) nr. 1069/2009

Geregistreerde bedrijven die afgeleide producten gebruiken in de producten van diervoeders (anders dan petfood)

Bedrijven die vetbollen maken hebben de code FEEDP FBALL.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst