Wildbewerkingsinrichting: aanvragen erkenning

Inrichting die wild en vlees van wild dat verkregen is bij de jacht prepareert? Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Uitzondering

Bent u jager? Levert u kleine hoeveelheden vrij wild of vlees van vrij wild rechtstreeks aan de eindverbruiker of de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert? Dan hoeft u geen erkenning aan te vragen.

Aanvraagformulier

Gebruik het Aanvraag- en inleverformulier verleningen.

  • Selecteer als soort verlening ‘Productie en handel van vers vlees van slachtdieren, pluimvee en wild bestemd voor humane consumptie’.
  • Vink de erkenning voor ‘Slachtplaats/slachthuis’ aan.
  • Kies ‘Slachthuis vrij wild’

Onder ‘Vrij wild’ vallen andere landzoogdieren dan gekweekt wild en als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, en andere vogels dan pluimvee en loopvogels, die voor menselijke consumptie worden bejaagd. Twijfel over het onderscheid tussen gekweekt en vrij wild? De Beleidsregel grof wild uit gesloten (omrasterde) gebieden licht dit nader toe.