Mijn producten vallen onder de EUDR

U gaat producten of grondstoffen die onder de EUDR vallen produceren, importeren of exporteren. Dan moet u zich vanaf 30 december 2024 houden aan de EUDR. Bekijk op deze pagina wat u moet doen om straks klaar te zijn voor de EUDR.

Voorbereiding tot eind 2024

Voer een stelsel van zorgvuldigheidseisen in

U moet kunnen aantonen dat de herkomst van uw producten legaal en traceerbaar is. Dat doet u met een stelsel van zorgvuldigheidseisen. In het internationale handelsverkeer wordt dit een Due Diligence System (DDS) genoemd.

Met een zorgvuldigheidsstelsel doet u tenminste 4 zaken:

  • U verzamelt gegevens over de (legale) herkomst van de producten.
  • U verzamelt gegevens over de geolocatie waar het product gegroeid, geproduceerd, bewerkt, of geboren of gevoed is.
  • U voert risicoanalyses uit, waarmee u kunt inschatten of producten aan ontbossing of aantasting van bossen bijdragen.
  • U neemt maatregelen, zodat het risico dat u illegale producten verhandelt verwaarloosbaar is.

Bekijk de pagina waar staat hoe u een stelsel van zorgvuldigheidseisen opstelt.

Andere eisen voor sommige bedrijven

Sommige ondernemingen hoeven geen stelsel van zorgvuldigheidseisen in te voeren. Dit geldt voor MKB-handelaren. En voor MKB- en micro ondernemingen die alleen gebruikmaken van grondstoffen die al op de markt zijn gebracht. Ook kan de ingangsdatum anders zijn. Gebruik de Regelhulp EUDR om te bekijken wat voor u geldt.

Als u geen stelsel van zorgvuldigheidseisen hoeft bij te houden maar wel onder de EUDR valt, dan moet u:

  • bijhouden van welke leverancier u uw producten of grondstoffen koopt
  • bijhouden aan wie u verkoopt
  • de referentienummers van de zorgvuldigheidsverklaringen van uw leveranciers doorgeven
  • deze documentatie  5 jaar bewaren

Verkoop aan particulieren hoeft u niet bij te houden.

Zorg dat u weet waar u aan toe bent

Gebruik de tijd tot eind dit jaar om uit te zoeken wat de EUDR voor u betekent. Bijvoorbeeld over het gebruiken van geolocaties, of hoe u omgaat met producten die nu al worden geproduceerd en die u pas volgend jaar importeert. Er zijn bedrijven die u daarbij kunnen helpen. U kunt ook de FAQ-pagina van de Europese Commissie bekijken. Hier worden ook regelmatig nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd.

Na ingang van de EUDR. Vanaf 30 december 2024.

Zorgvuldigheidsverklaring bij iedere zending

U moet vanaf 30 december 2024 voor iedere zending een zorgvuldigheidsverklaring maken en deze uploaden in het Europese Information System. Dit systeem wordt nu ontwikkeld. Het zal operationeel zijn wanneer de EUDR ingaat.

Door het indienen van de zorgvuldigheidsverklaring geeft u aan dat u aan alle eisen van de EUDR voldoet. Uw verklaring is gebaseerd op een goed functionerend zorgvuldigheidsstelsel. Dit stelsel is onderdeel van uw bedrijfsvoering. Het bepaalt dat u onderzoek doet, risico’s inschat en maatregelen neemt. Hiermee kunt garanderen dat u en uw producten niet bijdragen aan ontbossing.

Inhoud zorgvuldigheidsverklaring

In de zorgvuldigheidsverklaring zet u gegevens over uw bedrijf en de herkomst van de producten en grondstoffen. Deze herkomst moet u heel precies kunnen aangeven met een geolocatie. Daarnaast moet u zelf verklaren dat er geen, of een verwaarloosbaar risico is op ontbossing.