EUDR - Ontbossingsverordening

De Regulation on Deforestation-free products (EUDR) is een nieuwe EU-wet die klimaatverandering door ontbossing en de aantasting van bos moet tegengaan. Gaat u producten of grondstoffen die onder de EUDR vallen produceren, importeren of exporteren? Dan moet u zich vanaf 30 december 2024 houden aan de EUDR. De NVWA gaat over toezicht en handhaving van deze wet.

Over de EUDR

De EUDR schrijft voor dat u alleen goederen en producten op de markt mag brengen, die niet zorgen voor ontbossing of aantasting van bossen. Daarnaast moet het legaal geproduceerd zijn. Lees meer over de EUDR. Voor wie geldt dit, en om welke grondstoffen en producten gaat het?

Wat geldt voor mij?

Beantwoord een paar vragen in de Regelhulp EUDR. Dan ziet u welke eisen voor u gelden, en vanaf wanneer u zich aan de EUDR moet houden.

Mijn bedrijf of product valt onder de EUDR

U gaat producten of grondstoffen die onder de EUDR vallen produceren, importeren of exporteren. Dan moet u zich vanaf 30 december 2024 houden aan de EUDR. Bekijk wat u moet doen om straks klaar te zijn voor de EUDR.

Opzetten stelsel van zorgvuldigheidseisen voor de EUDR

Met een stelsel van zorgvuldigheidseisen toont u aan dat de goederen of producten die u importeert, exporteert of produceert, legaal zijn. U moet onderzoek doen, risico's inschatten en maatregelen nemen. Lees hoe u een stelsel van zorgvuldigheidseisen opzet voor de EUDR.

Controle door de NVWA

Wij zullen inspecties uitvoeren op importerende, producerende en exporterende bedrijven. Lees meer over onze controles.