Over de EUDR

De Regulation on Deforestation-free products (EUDR) schrijft voor dat u alleen goederen en producten op de markt mag brengen, die niet zorgen voor ontbossing of aantasting van bossen. Daarnaast moet het legaal geproduceerd zijn. Producten die hun herkomst vinden in gebieden die na 30 december 2020 ontbost zijn, mag u niet op de EU-markt brengen en niet exporteren. Op deze pagina leest u meer over de EUDR. Voor wie geldt dit, en om welke grondstoffen en producten gaat het?

Waarvoor geldt de EUDR?

 • DE EUDR geldt zowel voor producten die in de EU zijn geproduceerd en eventueel worden geëxporteerd, als producten die in de EU worden geïmporteerd.
 • De EUDR geldt voor grondstoffen die worden gezien als voornaamste veroorzakers van ontbossing en aantasting van bos. Dit zijn: runderen, palmolie, soja, cacao, koffie, rubber en hout. Het geldt ook voor een aantal daarvan afgeleide producten zoals leer, chocolade en meubels.
 • De EUDR geldt voor alle landen binnen de Europese Unie. Dat betekent dat deze landen zich aan de ontbossingswetgeving moeten houden. En ervoor moeten zorgen dat geproduceerde, geïmporteerde, en geëxporteerde producten ontbossingsvrij zijn.

EUTR

De EUDR is de opvolger van de EUTR (European Timber Regulation) die al sinds 2013 geldt voor de import van hout en houtproducten. De EUTR zal vanaf 30 december 2024 deels niet langer van kracht zijn. De EUTR blijft tot en met 2027 van toepassing op hout dat voor 29 juni 2023 is gekapt en met ingang van 30 december 2024 in handel is gebracht.

Wie moet zich aan de EUDR houden?

De EUDR geldt voor alle marktdeelnemers en handelaren die relevante producten of grondstoffen binnen de EU willen importeren, exporteren of produceren, met als doel om deze weer in de handel te brengen. De EUDR geldt zowel voor grote als kleinere ondernemingen, en ook voor eenmanszaken.

Marktdeelnemer of handelaar?

Ondernemers worden ingedeeld in twee groepen: marktdeelnemers en handelaren. Een marktdeelnemer moet voor de EUDR meer doen dan een handelaar. Dat komt doordat handelaren producten en grondstoffen gebruiken die eerder in de keten al zijn getoetst aan zorgvuldigheid.

 • Marktdeelnemers moeten zelf een stelsel van zorgvuldigheid opzetten.
 • Handelaren kunnen zorgvuldigheidsverklaringen van hun leveranciers gebruiken. Uitzondering is de grote handelaar, hiervoor gelden dezelfde eisen als voor marktdeelnemers.

Moet ik me als particulier aan de EUDR houden?

U kunt als particulier ook producten importeren die onder de EUDR vallen. Zoals een houten tafeltje, een zak koffie, of een speciaal soort chocolade.

 • Koopt u deze producten voor uzelf? Dan hoeft u zich niet aan de EUDR te houden.
 • Koopt u deze producten voor commercieel gebruik? Dan moet u zich wel houden aan de EUDR-verplichtingen.

Commercieel gebruik is bijvoorbeeld als u het product weer gaat verkopen, of u als u het cadeau doet aan iemand anders.

Wat geldt voor mij?

Beantwoord een paar vragen in de Regelhulp EUDR. Dan ziet u welke eisen voor u gelden, en vanaf wanneer u zich aan de EUDR moet houden.

Vanaf wanneer geldt de EUDR?

De EUDR geldt vanaf 30 december 2024. Micro-ondernemingen en MKB-bedrijven hoeven zich pas vanaf juni 2025 aan de EUDR te houden. Deze uitstel geldt niet voor micro-ondernemingen en MKB-bedrijven die al in hout handelen.

Grondstoffen en producten die onder de EUDR vallen

De EUDR is van toepassing op de volgende 7 grondstoffen:

 • runderen
 • palmolie
 • soja
 • cacao
 • koffie
 • rubber
 • hout

Het geldt ook voor afgeleide producten zoals leer, chocolade en meubels.

De volledige lijst van grondstoffen, afgeleide producten en bijbehorende HS-codes vindt u in Bijlage 1 van de Europese verordening (EU) 2023/1115. Een HS-code is een unieke code die wereldwijd door de Douane wordt gebruikt om producten in te delen.

Producten met een HS-code die niet in Bijlage 1 staan, vallen niet onder de EUDR. Ook niet als ze grondstoffen bevatten die wel binnen de EUDR vallen. En ook niet als ze mogelijk onderdelen of elementen bevatten die zijn afgeleid van goederen die wel onder de EUDR vallen. Zoals bijvoorbeeld auto's met leren stoelen.

De lijst met relevante producten kan door de EU-commissie worden gewijzigd en er kunnen grondstoffen worden toegevoegd. De eerste herziening van de relevante grondstoffen zal plaatsvinden binnen 2 jaar na de invoering van de wet.

Wie gaat in Nederland over de EUDR?

De invoering van de EUDR is een samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de Douane.

 • Het ministerie is verantwoordelijk voor het beleid en zal erop toezien dat de wetgeving tijdens de implementatie gewaarborgd wordt. Daarnaast begeleiden ze de communicatie met belanghebbenden.
 • De NVWA gaat over toezicht en handhaving. Wij zullen inspecties uitvoeren op importerende, producerende en exporterende bedrijven.
 • De Douane zal de toezicht- en handhavingstaken van artikel 26 van de EUDR uitvoeren. Ze controleren bijvoorbeeld of goederen vergezeld gaan van een zorgvuldigheidsverklaring.

Lees meer over Controle door de NVWA.

Waar staat de EUDR in de wet?

Meer informatie over de EUDR vindt u op de website van de Europese Unie.