Voldoen aan de Europese houtverordening (EUTR)

Brengt u hout, of houten producten zoals meubels of papier op de Europese markt? Of handelt u in deze producten? Dan moet u zich houden aan de eisen uit de Europese houtverordening (EUTR). Dat doet u met een stelsel van zorgvuldigheidseisen en een goede documentatie. Daarmee voorkomt u dat u illegaal gekapt hout op de markt brengt. De NVWA controleert geselecteerde zendingen, soms inclusief een bedrijfsbezoek.

Valt mijn product onder de EU-houtverordening?

U moet zich houden aan de EU-houtverordening (EUTR) in de volgende situatie.

  • U bent marktdeelnemer en handelt in hout of houtproducten die staan in de bijlage van de houtverordening, en
  • u brengt hout of de houtproducten voor de eerste keer op de Europese markt. Bijvoorbeeld door het te importeren, en
  • u bent handelaar volgens de EU-houtverordening.

De houtverordening geldt voor import in de hele Europese unie. En ook voor Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Overgang van EUTR naar EUDR

Vanaf 30 december 2024 moet u zich houden aan de vereisten van de EUDR bij het importeren van hout. De EUDR is een nieuwe EU-wet die klimaatverandering door ontbossing en de aantasting van bos moet tegengaan. De EUTR blijft tot 2028 wel van toepassing op hout dat voor 29 juni 2023 is gekapt en met ingang van 30 december 2024 in handel is gebracht.

Hoe bewijs ik dat mijn hout legaal is?

U moet volgens de houtverordening kunnen aantonen dat de herkomst van uw hout of houten producten legaal is. Dat doet u met een stelsel van zorgvuldigheidseisen. In het internationale handelsverkeer wordt dit een Due Diligence System (DDS) genoemd. U kunt zelf zorgvuldigheidseisen opstellen of aansluiten bij een toezichthoudende organisatie.

Ik breng het hout niet voor het eerst op de markt

Is het hout waar u in handelt al op de markt? Dan valt u als handelaar ook onder de EU-houtverordening. U hoeft geen stelsel van zorgvuldigheidseisen te hebben. Maar u moet wel bijhouden van welke handelaar u uw hout koopt. En aan welke handelaar u uw hout eventueel verkoopt. Deze documentatie moet u 5 jaar bewaren. Verkoop aan particulieren hoeft u niet bij te houden voor de houtverordening.

Zelf een zorgvuldigheidsstelsel opzetten

Met een zorgvuldigheidsstelsel doet u tenminste 3 zaken:

  1. U verzamelt gegevens over de herkomst van het hout.
  2. U voer risicoanalyses uit, waarmee u kunt inschatten of het hout legaal is gekapt.
  3. U neemt maatregelen, zodat het risico dat u illegaal hout verhandelt verwaarloosbaar is.

Lees bij het onderwerp EUDR meer over het zelf opzetten van een systeem van zorgvuldigheidseisen.

Aansluiten bij een toezichthoudende organisatie

U kunt zich ook aansluiten bij een toezichthoudende organisatie. U werkt dan volgens de standaard van deze organisatie en hoeft geen eigen stelsel van zorgvuldigheidseisen op te stellen. Bekijk de goedgekeurde toezichthoudende organisaties.

Waar staat dit in de wet?