Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Met het Experiment Gesloten Coffeeshopketen (wietexperiment) onderzoekt het kabinet of het mogelijk is om coffeeshops van legaal gekweekte cannabis te voorzien. Gedurende 4 jaar mogen 10 telers legaal cannabis produceren. De NVWA ziet toe op de kwaliteit en verpakkingseisen van de softdrugs en het afficheringsverbod voor telers.

Wat is het doel van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen?

Het wietexperiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. En wat de effecten daarvan zijn voor de openbare orde en volksgezondheid. De productie en toelevering van hennep aan coffeeshops is nu illegaal, terwijl de overheid de verkoop gedoogt.

Toezicht NVWA

Wij controleren of de geselecteerde telers de regels naleven die gelden voor:

  • de kwaliteit van de hennep of hasjiesj
  • de verpakking
  • het afficheringsverbod

Regels voor kwaliteit

Wij controleren onder meer of de producten vrij zijn van zware metalen, micro-organismen en de schimmel aflatoxine. En ook of telers zich houden aan de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Hiervoor kan de NVWA monsters nemen en deze door het laboratorium van Wageningen Food Safety Research (WFSR) laten testen. De methodieken die het WFSR hierbij hanteert vindt u in het document Afzonderlijke lab analyse methodieken WFSR.

Regels voor de verpakking

Ook aan de verpakking worden eisen gesteld. De teler moet er bijvoorbeeld op vermelden hoeveel THC en CBD er in de wiet, marihuana, hasj en andere cannabisproducten zit. Ook moet er een gezondheidswaarschuwing op de verpakking staan.

Afficheringsverbod  

Het afficheringsverbod houdt in dat telers geen reclame mogen maken. Geen enkele vorm van reclame is toegestaan. De telers mogen wel hun gegevens vermelden op de verpakking. Ook mogen ze met coffeeshophouders en vervoerders contact hebben over de verkoop, aflevering en verstrekking van de softdrugs.

Meer informatie over de regels van het wietexperiment

Meer informatie over deze en andere regels vindt u in de brochure Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen. Merkt u dat een teler zich niet aan de regels voor de verpakking of kwaliteit van het product houdt? Of wordt er door een teler reclame gemaakt voor het product? Dan kunt u dat bij ons melden.

Zo handhaven wij

Bij overtreding van de regels kunnen wij een maatregel opleggen, zoals een boete. Alle mogelijke maatregelen staan beschreven in het specifieke interventiebeleid Gesloten coffeeshopketen. De maatregelen voor overtredingen van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn vastgelegd in het interventiebeleid gewasbeschermingsmiddelen.

Andere toezichthouders

  • De inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) houdt toezicht op de geslotenheid van de keten van teler tot en met coffeeshop.
  • De gemeente houdt toezicht op de coffeeshops vanuit de gemeentelijke verplichtingen.