Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Met het experiment gesloten coffeeshopketen onderzoekt het kabinet of het mogelijk is om coffeeshops van legaal gekweekte cannabis te voorzien. Gedurende 4 jaar mogen 10 telers legaal cannabis produceren. De NVWA ziet toe op de kwaliteit en verpakkingseisen van de softdrugs.

Het wietexperiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. En wat de effecten daarvan zijn voor de openbare orde en volksgezondheid. De productie en toelevering van hennep aan coffeeshops is nu illegaal, terwijl de overheid de verkoop gedoogt.

De NVWA controleert of de geselecteerde telers de regels naleven die gelden voor de teelt en de kwaliteit van de hennep of hasjiesj, de verpakking hiervan, en het afficheringsverbod. Ook controleert de NVWA of deze bedrijven zich houden aan de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Hiervoor kan de NVWA monsters nemen en deze door het WFSR laten testen. De methodieken die het WFSR hierbij hanteert vindt u in het document Afzonderlijke lab analyse methodieken WFSR.

Bij overtreding van de regels volgt een maatregel. De interventies voor overtredingen van de wetgeving bij het Experiment gesloten coffeeshopketen zijn beschreven in het specifieke interventiebeleid. De maatregelen voor overtredingen van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn vastgelegd in het interventiebeleid gewasbeschermingsmiddelen.

De inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) houdt toezicht op de geslotenheid van de keten van teler tot en met coffeeshop. Daarnaast houdt de gemeente toezicht op de coffeeshops vanuit de gemeentelijke verplichtingen.