Bemisia tabaci herkennen

Deze wittevlieg tast blad aan van zeer veel planten, ook in kassen in Nederland. Ze heeft een PZ-status en een quarantainestatus voor populaties van buiten Europa.

In de pdf vindt u informatie over de waardplanten, de verspreiding en de reguleringsstatus van dit organisme. Ook leest u hoe u een mogelijke besmetting van planten met dit organisme herkent.