Verenigd Koninkrijk publiceert definitief Border Target Operating Model

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op 29 augustus 2023 de definitieve versie van het Border Target Operating Model (TOM) gepubliceerd. Hierin schetst de Britse overheid hoe zij vorm wil geven aan een eigen grenscontrolesysteem.

Containers
Beeld: ©NVWA

In het nieuwe TOM staan importeisen voor veel planten/plantaardige producten, dieren/dierlijke producten en levensmiddelen. Het is de bedoeling dat iedereen die als medium risico geclassificeerde zendingen exporteert naar het VK de in het TOM aangekondigde werkwijze per 31 januari 2024 hanteert. De Britse overheid zal daarop handhaven. Het originele gepubliceerde document staat op de website van DEFRA.

Analyse impact

Experts van de verschillende betrokken Nederlandse toezichthouders hebben naar verwachting enkele dagen tijd nodig om te analyseren wat de impact van het TOM voor Nederlandse ondernemers  en overheidsdiensten zal zijn. Het is de bedoeling om binnen enkele dagen tot een meer gedetailleerde eerste beoordeling te komen van de wijzigingen. Zodra hier meer inzicht in is, bericht de NVWA daarover richting alle geïnteresseerden.

In de NVWA-Exportassistent zijn altijd de geldende importregels per derde land na te lezen. Die informatie wordt naar aanleiding van de nieuwe Britse eisen zo snel mogelijk geactualiseerd.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Particulieren en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.