Fonds Kleine Toepassingen

Het Fonds Kleine Toepassingen biedt financiƫle ondersteuning voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biologische bestrijders voor kleine toepassingen. Toelating voor kleine toepassingen kost relatief veel ten opzichte van het verwachte rendement van de kleinschalig verkoop van deze middelen.

Door de omvang van de teelten behoren de zogeheten Speciality Crops vaak tot de doelgroep van het fonds. Kleine toepassingen zijn zowel een zorg voor het bedrijfsleven als voor de overheid. De overheid en het bedrijfsleven spannen zich gezamenlijk in voor een voldoende effectief pakket van gewasbeschermingsmaatregelen.

Op initiatief van LTO Nederland en Nefyto is de Stichting Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen opgericht. Deze stichting beheert het Fonds Kleine Toepassingen voor ondersteuning van toelatingskosten van gewasbeschermingsmiddelen en biologische bestrijders in Nederland. Dit fonds biedt de mogelijkheid om de komende jaren het aantal wettelijk toegestane toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen of biologische bestrijders te verruimen in onder andere Speciality Crops.

Meer informatie:

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de Toekenningscommissie: fondskleinetoepassingen@minlnv.nl.