Aanpak kleine toepassingen voor kleine teelten

In Nederland worden veel gewassen geteeld die elk maar weinig oppervlakte beslaan. Het is voor de gewasbeschermingsmiddelenindustrie niet rendabel voor deze kleine teelten middelen te ontwikkelen of aan te vragen voor toelating. Maar deze gewassen zijn net zo gevoelig voor ziekten en plagen als bijvoorbeeld aardappel en tarwe. Bovendien is de economische waarde per hectare meestal veel groter. Het kan ook gebeuren dat er in een groot gewas een zelden voorkomende ziekte of plaag is, waarvoor geen gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn. Ook in deze gevallen moeten telers kunnen beschikken over toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Deze zogeheten kleine toepassingen zijn een zorg van het bedrijfsleven en de overheid. Beide partijen zetten zich in voor een effectief pakket van maatregelen en gewasbeschermingsmiddelen. Het ministerie van Economische Zaken stelt mensen en financiƫle middelen beschikbaar. De NVWA voert de volgende taken uit:

Meer informatie: