Hoe de NVWA controleert

Inspecteurs van de NVWA voeren fysieke en administratieve controles uit. Daarnaast kunnen zij ook monsters nemen van het gewas, de grond of het product. Tijdens inspecties kijken de inspecteurs vooral naar:

  • Gebruik (opvolgen wettelijk gebruiksvoorschrift en zorgvuldig gebruik). Meer informatie over de eisen die gelden voor het gebruik op de pagina Toelatingen van het Ctgb.
  • De voorraad gewasbeschermingsmiddelen. Meer informatie op de pagina Verantwoord afvoeren vervallen middelen.
  • Bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie). Verleng uw spuitlicentie op website erkenningen.nl.
  • Administratieve verplichtingen (spuitregistratie en de gewasbeschermingsmonitor).

Administratieve verplichtingen

Gewasbeschermingsmonitor

Tijdens de teelt moet de ondernemer verschillende aspecten van zogeheten geïntegreerde gewasbescherming monitoren. Deze aspecten zijn benoemd in bijlage 3 bij de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Telers moeten deze monitoringsgegevens direct opnemen in hun administratie. Zij moeten de monitor dus tijdens het teeltseizoen bijwerken.

Artikel 26 van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden stelt de eisen waaraan de monitor moet voldoen. De gewasbeschermingsmonitor moet binnen 2 maanden na de teelt zijn afgerond.

Artikel 7.3a van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden stelt dat administratieve gegevens onmiddellijk in de administratie moeten worden verwerk.

Spuitregistratie

Professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen houden registers bij van de gewasbeschermingsmiddelen die zij gebruiken. In die registers staat:

  • vermelding van de naam van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel
  • tijdstip en dosis van toepassing
  • gebied en gewas waarop het gewasbeschermingsmiddel is gebruikt

Professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen moeten deze registers ten minste 3 jaar bewaren.

Kosten bij herinspectie (retributie)

Als wij na een overtreding nog een keer een controle bij u moeten doen, op uw bedrijf of op afstand, brengen wij daarvoor kosten in rekening. Wat die kosten precies zijn, leest u bij Tarieven voor herinspecties bij gewasbeschermingsmiddelen (retributie).