Wanneer is sprake van hittestress?

Dieren kunnen op warme dagen last krijgen van hittestress. U kunt de temperatuur-luchtvochtigheidsindex (THI) gebruiken om het risico op hittestress in te schatten.

Heeft een dier last van de hitte? Dan spreken we van hittestress bij dat dier. Symptomen waaraan u hittestress bij dieren kunt herkennen:

  • de dieren ademen sneller dan normaal
  • de dieren ademen met de bek open
  • de dieren kwijlen, zweten of trillen
  • de dieren hebben last van verlies van coördinatie
  • er is onrust onder de dieren
  • de dieren zijn lusteloos

Vaststellen risico hittestress via THI

De THI wordt berekend aan de hand van de buitentemperatuur en luchtvochtigheid. De meetgegevens zijn afkomstig van lokale weerstations van het KNMI.

Op de website van de Gezondheidsdienst voor dieren wordt de THI voor een aantal diersoorten 7 dagen vooruit voorspeld. Ook staan hier adviezen die dierhouders kunnen raadplegen.

Adviezen van de Gezondheidsdienst voor dieren (GD) per diersoort:

De NVWA gebruikt de THI om het risico op hittestress bij runderen, schapen en geiten in de wei in te schatten. Bij paarden in de wei en kalveren in kalveriglo’s gebruiken we de THI niet, vanwege onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing. Bij deze dieren kijken we naar de omgevingstemperatuur.

Lees meer over ons toezicht en de regels voor veehouders en veetransport bij hitte.