Regels voor veehouders en vervoerders bij hitte

Bent u veehouder? Dan moet u uw dieren beschermen tegen hitte. Zo kunt u voorkomen dat de dieren last krijgen van hittestress. Ook vervoerders moeten zich aan regels houden.

Wat doet de NVWA bij hitte?

 • We voeren extra controles uit bij veehouderijen en andere bedrijven in de veesector.
 • We voeren extra controles uit bij veetransporten als het buiten warmer is dan 27 graden Celsius.
 • We kijken of u zich houdt aan de regels voor dieren in de wei en in de stal.
 • We kijken of tijdens het transport de regels worden gevolgd.
 • Constateert een inspecteur een overtreding van het dierenwelzijn? Dan krijgt u een schriftelijke waarschuwing, een maatregel en/of een boete.

Lees meer over de symptomen van hittestress en hoe de NVWA het risico hierop inschat.

Regels voor dieren in de wei

U moet dieren in de wei beschermen tegen extreme weersomstandigheden, zoals hitte (artikel 1.6 lid 3 Besluit houders van dieren). Voor paarden, koeien en schapen hebben wij drempelwaarden vastgesteld. U moet extra maatregelen nemen als:

 • de buitentemperatuur 27 graden Celsius of hoger is (bij paarden)
 • de THI 68 of hoger is (bij koeien)
 • de THI 71 of hoger is (bij schapen)

Voor andere diersoorten in de wei hebben we nog geen drempelwaarden vastgesteld. Uiteraard moeten ook deze dieren beschermd worden tegen hitte. Vooralsnog is dit aan de beoordeling van de houder zelf. Raadpleeg voor advies de website van de Gezondheidsdienst voor dieren.

Maatregelen bij hitte

Zorg voor voldoende schaduw in de wei en geef de dieren voldoende water. Als u bij hitte geen schaduw biedt aan uw dieren dan bent u in overtreding. Ook als de dieren (nog) geen kenmerken van hittestress vertonen.

Schaduw creëren in de wei kan bijvoorbeeld met:

 • bomen
 • heggen
 • parasols
 • platte trailers waar dieren onder kunnen schuilen
 • schaduwdoeken

Ook kunt u de dieren ’s nachts in plaats van overdag in de wei laten.

Regels voor kalveren in kalveriglo's

Kalveriglo's bieden geen bescherming tegen hitte. Op warme dagen kan de temperatuur in een kalveriglo snel oplopen. Hierdoor neemt het risico op hittestress bij de kalveren toe. Bij een buitentemperatuur van 24 graden Celsius of hoger moeten de iglo's daarom in de schaduw staan.

Regels voor dieren in de stal

Ook dieren in de stal moet u beschermen tegen hitte. Zorg voor voldoende luchtcirculatie en laat de temperatuur en luchtvochtigheid niet te hoog oplopen. Raadpleeg de website van de Gezondheidsdienst voor dieren voor advies over het voorkomen van hittestress in de stal.

Mogelijke maatregelen in de stal bij hitte zijn:

 • vernevelen
 • passende ventilatie of een ventilatiesysteem
 • voerpatroon en/of voersamenstelling aanpassen
 • het aantal dieren in de stal verminderen

Een ventilatiesysteem moet een goed onderhouden alarm- en noodsysteem hebben, dat in werking treedt als het hoofdsysteem uitvalt. Vanaf 1 juli 2023 worden de regels hierover aangescherpt. Meer informatie vindt u op RVO.nl

Ook bij reguliere controles kijken we naar klimaat- en ventilatiesystemen, en alarm- en noodsystemen. Dat doen we dus niet alleen bij warm weer.

Regels voor transport van dieren bij hitte

Bent u (commercieel) transporteur van dieren? In het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen staan afspraken van bedrijfsleven en overheid over veetransport bij hitte. In het plan staat onder meer bij welke temperaturen vervoerders extra maatregelen moeten nemen. En wat de verantwoordelijkheden van de verschillende organisaties zijn. De pluimveesector is nog niet aangesloten bij het plan, maar heeft wel een eigen sectorplan.

Een afspraak in het Nationaal plan is dat vervoerders bij hoge temperaturen het aantal dieren per transport verlagen. Ook zorgen vervoerders voor extra ventilatie of koeling als ze met de dieren in de wagen moeten wachten bij slachthuizen.

Het Nationaal plan is geen wet- en regelgeving. Dat betekent dat wij niet kunnen handhaven op het plan. Wel controleren we of vervoerders de Transportverordening naleven. Daarin staan de Europese regels over de bescherming van dieren tijdens het transport.

Maximum temperatuur bij veetransport

In Nederland is het (commercieel) vervoer van vee verboden bij een temperatuur van 35 graden Celsius of hoger. Het maakt daarbij niet uit hoe lang de reis duurt en of het om een nationaal of internationaal transport gaat.

Duurt een transport langer dan 8 uur? Dan moeten de ventilatiesystemen ervoor zorgen dat de temperatuur in het vervoermiddel voor alle dieren maximaal 30 graden Celsius is, met een marge van 5 graden Celsius. Dit geldt voor een vervoermiddel dat in beweging is of stilstaat.

Wij verlenen geen exportcertificaat als de buitentemperatuur tijdens een internationaal transport naar verwachting boven de 30 graden Celsius uitkomt. Dat betekent dat diervervoer over lange afstand dan niet toegestaan. We maken een uitzondering als de vervoerder de hitte onderweg aantoonbaar kan vermijden. Bijvoorbeeld door 's nachts te rijden of gebruik te maken van een vrachtwagen met een actieve koeling.

Vervoer van hobbydieren en dieren op een evenement

Wilt op een warme dag uw hobbydier, zoals een hond of kat, vervoeren? Of gaat u met uw paard naar een evenement? Ook dan moet het dierenwelzijn centraal staan. Zorg voor voldoende drinkwater voor de dieren. En voor voldoende beschutting op een evenement. Dierhouders en organisatie moeten samen beoordelen of het evenement op verantwoorde wijze door kan gaan.

Bekijk ook het Protocol 'extreme weersomstandigheden voor paarden' van organisaties in de paardensector. Daarin staan adviezen over het voorkomen van hittestress bij paarden, bijvoorbeeld tijdens het transport of op een evenement.