Brief NVWA over registratie als handelaar

Bedrijven met een registratie als handelaar honden/katten/fretten hebben een brief gehad van de NVWA dat de registratie als handelaar beëindigd is. Hoe zit dat?

Met het van kracht worden van een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening (Verordening (EU) nr. 2016/429) op 21 april 2021 is er geen juridische basis meer voor de registratie als handelaar van honden/katten/fretten.
De handelaren registratie is met de nieuwe regelgeving vervangen door een registratie als “exploitant van onafhankelijk van een inrichting werkende verzamelingen”. Deze is echter alleen nog van toepassing voor de diersoorten pluimvee, runderen, schapen/geiten, varkens, paardachtigen, kameelachtigen en hertachtigen.

Kan ik nog wel in TRACES een certificaat deel I opmaken?
Ja, dat kan. In TRACES staat u tot half oktober 2021 nog steeds geregistreerd als geregistreerde handelaar (EX). Hier kunt u tot half oktober 2021 nog gebruik van maken. Vóór 16 oktober 2021 dient u deze registratie in TRACES om te zetten in een registratie op basis van artikel 3.8 Besluit Houders (UBN). Indien u een erkenning als verzamelcentrum/dierenasiel heeft (zie verder) dan dient u zich met het erkenningsnummer in TRACES te registreren. Voor het omzetten in TRACES kunt u hulp vragen bij de Helpdesk Traces https://www.nvwa.nl/onderwerpen/traces.

Er zijn met het van toepassing worden van de nieuwe regelgeving wel andere nieuwe regels voor u van toepassing als stichting:


Erkenning als verzamelcentrum of asiel

Als u een ondernemer bent van een dierenasiel/opvang voor honden/katten/fretten, en u verzendt dieren naar een andere lidstaat/derde land, dan dient u bij de NVWA een erkenning aan te vragen als erkend dierenasiel/opvang honden/katten/fretten van waaruit dieren naar een andere lidstaat worden verplaatst.
 
Wanneer u als ondernemer honden/katten/fretten voor een periode korter dan 21 dagen verzamelt (de dieren verblijven minder dan 21 dagen op uw locatie en u ontvangt alleen dieren van geregistreerde inrichtingen) EN de dieren worden verplaatst naar een andere lidstaat, dan dient u een erkenning aan te vragen bij de NVWA als verzamelcentrum voor honden/katten/fretten.
 
Een erkenning als erkend dierenasiel/opvang of als verzamelcentrum voor honden/katten/fretten van waaruit de dieren worden verplaatst naar andere lidstaten/derde landen, kunt u aanvragen via de volgende pagina: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/vraag-direct-een-erkenning-registratie-of-vergunning-aan
Kies ‘Aanvraag- en inleverformulier verleningen’ achter ‘levende dieren’: erkenning of registratie. U kunt dan het formulier in vullen als ondernemer/stichting (e-herkenning nodig).

Aan deze erkenning hangen verschillen inrichtingseisen en bioveiligheidsmaatregelen, die eerst op locatie moeten worden getoetst door de NVWA voordat u de erkenning krijgt. Hieraan zijn kosten verbonden.

Wanneer u dieren aanvoert uit andere lidstaten, die op een bedrijf bijeengebracht zijn van verschillende locaties, dan dient dat bedrijf in die lidstaat te beschikken over een erkenning als erkende asiel/opvang of een erkenning als verzamelcentrum in de lidstaat van herkomst.
 
Voorbeeld: u heeft een stichting die honden ontvangt uit Bulgarije, en u plaatst deze dieren bij particulieren in Nederland. De organisatie in Bulgarije die de dieren verzendt, dient in Bulgarije een erkenning te hebben als erkend opvang/dierenasiel of als erkend verzamelcentrum van waaruit deze dieren naar een andere lidstaat worden verplaatst. Voor uw stichting in Nederland, dient u zich te registreren bij de RVO.

Verder blijft de bestaande nationale regelgeving voor u van toepassing:


UBN – Registratie op basis van artikel 3.8 Besluit Houders

Volgens het Besluit houders van dieren bent u verplicht uw inrichting aan te melden (artikel 3.8) wanneer u bedrijfsmatig (ondernemer/stichting) gezelschapsdieren verkoopt, aflevert, houdt ten behoeve van opvang of ermee fokt. Na de aanmelding krijgt uw inrichting een uniek nummer (UBN) toegekend.

U kunt zich registreren bij RVO, via de volgende pagina: Bedrijfsmatig huisdieren houden
Tevens vindt u op de volgende pagina van de RVO meer informatie over het invoeren van honden/katten/fretten vanuit het buitenland: Honden of katten invoeren uit het buitenland

Hondeneigenaren en importeurs van gezelschapsdieren kunnen verder bij onduidelijkheid over de nieuwe regelgeving de website met de regelhulp raadplegen om er zodoende achter te komen welke regelgeving op hen van toepassing is. De regelhulp is te vinden op de website Regelhulp diergezondheid.