Welzijnseisen honden en katten

Houders van dieren moeten zich houden aan regels die het welzijn en de gezondheid van dieren waarborgen. Bijvoorbeeld op het gebied van goede huisvesting, verzorging en gezond voer. Het gaat om zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen.

De regels

  • Aanvullende regels voor houders van honden uit het Besluit houders van dieren, hoofdstuk 3. Zo mag een hond die aan een ketting is vastgelegd, niet belemmerd worden door obstakels. Ook moet de hond nog voldoende bewegingsruimte hebben. Bij een hond gehouden in een ren, mag onder andere de renbodem niet drassig en vies zijn.

Meer informatie over de eisen van bijvoorbeeld huisvesting, verzorging en fokken op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Doden van honden en katten in noodsituatie

Alleen dierenartsen mogen honden en katten doden. Dat staat in artikel 2.10, lid 1 van de Wet dieren, en in artikel 1.9 van het Besluit houders van dieren.

Een uitzondering is het doden van een dier in een noodsituatie. Bijvoorbeeld als het dier een ongeluk heeft gehad en ernstig gewond is. Er is dan geen andere praktische manier om het lijden te verlichten dan het dier zo snel en humaan mogelijk te doden om verder lijden te voorkomen. Als er een onmiddellijk en ernstig risico voor de gezondheid of veiligheid van mensen is, is er ook sprake van een noodsituatie.

Als de komst van een dierenarts niet kan worden afgewacht, mag iemand anders het dier doden. Bijvoorbeeld een aanwezige politieagent met wapenvergunning. Het dier moet elke vermijdbare vorm van opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden worden bespaard.

Trekhondenverbod

Volgens de Wet dieren (artikel 2.1mogen in Nederland honden niet worden gebruikt als trekkracht. Activiteiten waarbij honden op het land of in het water een kar, slee, boot of een ander voorwerp, dier of mens voorttrekken zijn verboden. Afwijken van het verbod kan in bepaalde situaties met een ontheffing. Geen ontheffing is nodig voor het beoefenen van canicross (hardlopen met de hond). Volgens de Regeling houders van dieren, artikel 9.1 mogen sommige hondenrassen zonder ontheffing worden ingezet als sledehond bij de sledehondensport.

Meer informatie:

Registratie bedrijfsmatige houders

Bedrijfsmatige houders van dieren moeten geregistreerd zijn sinds 1 november 2014. Dat kan ook gelden voor wie huisdieren opvangt, of af en toe met dieren fokt en deze weggeeft of verkoopt.

Meer informatie: