Rol NVWA bij een imitatieproduct

De NVWA controleert of u als fabrikant, importeur of distributeur zich houdt aan de eisen en verplichtingen van het Warenwetbesluit Imitatieprodukten. Verder controleren wij producten die bij de Europese buitengrenzen Nederland binnenkomen.

Onderzoek imitatieproduct

Het hele jaar nemen NVWA inspecteurs monsters waarvan ze vermoeden dat het een imitatieproduct is. De NVWA onderzoekt deze producten in haar laboratorium. Artikelen die niet aan de eisen voldoen, laten we door de verkoper (producent of importeur) uit de handel halen.

Europese RAPEX-systeem

Elk EU-land is verplicht informatie uit te wisselen over gevaarlijke producten. Voor Nederland doet de NVWA dat. Deze producten laten we opnemen in het Europese RAPEX-systeem. Dat gebeurt als er kans is op ernstig letsel en ernstige gezondheidsschade.

Meld onveilig product

Brengt het verhandelde product de veiligheid en gezondheid van de consument toch in gevaar? Dan moet u dit melden.

Meer informatie over het terughalen van een product en over het wegnemen van veiligheidsrisico’s vindt u in de Gids corrigerende acties op de website van de EU. 

Hoe de NVWA handhaaft

Wanneer uw product niet aan de wettelijke eisen voldoen of niet veilig is, dan neemt de NVWA inspecteur een maatregel. Afhankelijk van de ernst van de overtreding krijgt u een waarschuwing, een boeterapport of een proces-verbaal.

Als uw product de gezondheid van mensen of het milieu schaden, dan bent u als ondernemer verantwoordelijk en moet u deze uit de handel halen. Als dat nodig is kan de NVWA u verplichten het product ook bij de consument terug te roepen. Als we een tekortkoming constateren, dan volgt op een later tijdstip altijd een herinspectie om te kijken of uw product inmiddels wel aan alle eisen voldoet.

Meer over het Interventiebeleid van de NVWA.