Import verpakkingshout en stuwhout

Maakt u bij de import van zendingen buiten de EU gebruik van verpakkingshout of stuwhout? Dan moet dit hout behandeld en gemarkeerd zijn volgens de internationale standaard ISPM 15.

ISPM 15

ISPM 15 schrijft de behandeling van verpakkingshout en stuwhout voor, die garandeert dat het hout vrij is van schadelijke organismen. Het hout wordt ontschorst, behandeld en gemarkeerd met een merkteken. Verpakkingshout wordt gebruikt in veel verschillende zendingen zoals machineonderdelen, elektronische apparatuur en consumentenartikelen.

Bijzondere maatregelen

Verder gelden er bijzondere maatregelen of eisen wanneer u zendingen met verpakkingshout uit risicovolle gebieden importeert. Dit zijn China en Wit-Rusland (buiten de EU) en Spanje en Portugal (binnen de EU). Voor China en Wit-Rusland geldt de Europese noodmaatregel 2018/1137 in verband met de boktorren uit die gebieden. Voor Spanje en Portugal geldt de noodmaatregel 2012/535/EU in verband met het schadelijke dennenhoutaaltje.

Maatregelen China en Wit-Rusland

Welke goederen worden geïnspecteerd?

In noodmaatregel 2018/1137 staat een groot aantal goederentypen die mogelijk een risico vormen. Momenteel worden alleen goederen met de hieronder genoemde 8 goederensoorten (GN-codes) geïnspecteerd. Komen er toch nieuwe risicovolle GN-codes in beeld, dan voegen we deze toe aan het inspectieprogramma.

Het gaat om goederen met de GN-codes:

  • 2514 00 00
  • 2515
  • 2516
  • 6801 00 00
  • 6802
  • 6803 00
  • 6907
  • 7210

Voor deze 8 goederencodes moet u een CLIENT-import aangifte doen. Voor de overige goederen uit het nieuwe besluit hoeft dit dus niet. De NVWA controleert voorlopig geen zendingen verpakkingshout uit Wit-Rusland.

Worden binnen de EU overal dezelfde goederen geïnspecteerd?

Hoewel iedere lidstaat zelf de goederentypen mag kiezen, heeft de NVWA ervoor gekozen om de inspecties op verpakkingshout met een herkomst China te beperken tot de 8 goederencodes. Dit betekent dat voor alle zendingen verpakkingshout die via Nederland uit China binnenkomen alleen een CLIENT-importaangifte verplicht is wanneer het 1 van de bovenstaande 8 goederentypen bevat. De autoriteiten in die landen zullen voorlopig dus geen nieuwe goederencodes gaan inspecteren, wanneer deze via Nederland de Unie binnenkomen.

Wat is de aanleiding voor de noodmaatregel voor zendingen verpakkingshout uit China & Wit-Rusland?

2013: 1e maatregel

In de 1e maatregel uit 2013 (2013/92/EU) staat een inspectieplicht voor 5 goederensoorten op verpakkingshout met herkomst China of Wit-Rusland. Het gaat vooral om (natuur)steenproducten.

2015: 2e noodmaatregel

De 2e noodmaatregel uit 2015 (2015/893/EU) was een uitbreiding: 8 goederencodes werden inspectieplichtig. De inspectieplicht geldt nu ook voor leisteen, keramiek en staal. Details over welke producten het gaat en voor welke inspectiepercentages kunt u vinden in het document 'Steen-en staalproducten en inspectiepercentages'.

1 oktober 2018: 3e noodmaatregel

De nieuwste noodmaatregel geldt sinds 1 oktober 2018, waarin lidstaten uit meer goederencodes mogen kiezen om hun inspectieprogramma in te richten. Voor de rest van 2018 en begin 2019 is er voor gekozen de inspecties te beperken tot goederen met de oude 8 goederensoorten (GN-codes).

De NVWA heeft deze 8 goederensoorten gekozen naar aanleiding van de Europese noodmaatregel EU 2018/1137, die lidstaten verplicht om inspecties uit te voeren op risicovolle goederen.

Specifieke eisen voor Portugal en Spanje voor verpakkingen van naaldhout

Binnen het EU-handelsverkeer hoeft verpakkingshout en stuwhout niet conform ISPM 15- behandeld en gemarkeerd te zijn. De uitzondering hierop is verpakkingshout en stuwhout van naaldhout afkomstig uit continentaal Portugal, Madeira en enkele afgebakende gebieden in Spanje.

De noodmaatregel 2012/535 is van kracht om verspreiding van het dennenhoutaaltje vanuit deze gebieden te voorkómen. Om logistieke problemen te voorkomen adviseert de NVWA voor verpakkingshout en stuwhout met bestemming continentaal Portugal, Madeira en de in Spanje afgebakende gebieden te kiezen voor hout dat conform ISPM 15 behandeld en gemarkeerd is.

ISPM 15

De ISPM15-standaard houdt in dat het hout zodanig is behandeld dat eventueel aanwezige schadelijke organismen zijn gedood. Het hout moet zijn voorzien van een merkteken als bewijs dat het op de juiste manier is behandeld. Meestal is dit een hittebehandeling op een daarvoor aangewezen plaats.

Hout dat eenmaal is behandeld en gemarkeerd is onbeperkt inzetbaar voor de handel met landen die ISPM 15 hebben geaccepteerd. Zendingen met hout conform ISPM 15 hebben geen fytosanitair certificaat of plantenpaspoort voor het hout nodig. Het ISPM15-merkteken vormt het bewijs dat het hout in orde is.

SMHV

Alleen erkende bedrijven mogen hout behandelen en markeren. Deze bedrijven moeten erkend zijn door de Stichting Markeringen Houten Verpakkingen (SMHV).

Wereldwijd wordt gebruik gemaakt van verpakkings- en stuwhout in het handelsverkeer. Daardoor kunnen schadelijke organismen, die mogelijk in het hout zitten, ongemerkt worden verspreid. Voorbeelden hiervan zijn de introductie van de Aziatische boktor (in Noord Amerika en in landen binnen de EU) en de introductie van het dennenhoutaaltje in Portugal.

Een toenemend aantal landen eist daarom dat binnenkomend verpakkings- en stuwhout voldoet aan de mondiale standaard ISPM 15.

Per 1 maart 2005 moet verpakkings- en stuwhout, dat de EU binnenkomt, conform ISPM 15 zijn behandeld en gemarkeerd. Per 1 juli 2009 moet dit hout ook zijn ontschorst; alleen kleine afzonderlijke stukjes schors zijn dan nog toegestaan.