Import van hout en houtproducten

Gaat u hout of houtproducten importeren van buiten de EU? Dan moet u een aantal zaken regelen voor elke zending. U moet zich daarbij houden aan de regels om de import van illegaal hout te voorkomen. De NVWA doet controles aan de buitengrens van de Europese Unie (EU). Daarbij werken we samen met de Douane.

Houd u aan de houtverordening

Brengt u hout, of houten producten zoals meubels of papier op de Europese markt? Of handelt u in deze producten? Dan moet u voldoen aan de eisen uit de Europese houtverordening (EUTR). Onderdeel hiervan is het opzetten van een stelsel van zorgvuldigheidseisen.

Via de Europese houtverordening (EUTR) probeert de Europese Unie ervoor te zorgen dat de keten van houtkap tot verkoop van eindproduct aantoonbaar legaal is. Daarbij staat de marktdeelnemer centraal die het hout op de Europese markt brengt. Een van de ondernemers die het belangrijk vindt om zich aan de zorgvuldheidseisen te houden is het bedrijf Felix Distribution dat jaarlijks duizenden kubieke meter aan hardhout importeert.

FLEGT-vergunning bij import uit Indonesië

Als u hout, papier en houtpulp en sommige houten meubels uit Indonesië importeert heeft u een FLEGT-vergunning nodig.

Check of een fytosanitair certificaat en bijschrijving nodig zijn

Bekijk of u een fytosanitair certificaat moet aanvragen als u hout importeert. Soms moet ook op het certificaat staan op welke manier u aan bepaalde importeisen voldoet. Dat heet een bijschrijving. Lees meer over fytosanitaire certificaten en bijschrijvingen.

Controleer of u een CITES-vergunning nodig heeft

Controleer ook of uw zending behoort tot de handel in beschermde inheemse en uitheemse dier- en plantensoorten uit de CITES-overeenkomst. Mogelijk moet u een CITES-document aanvragen. Lees meer over CITES bij RVO.

Inspectieresultaten

De NVWA inspecteert elk jaar of bedrijven zich aan de regels houden. Bekijk de meest recente Inspectieresultaten EU-houtverordening en FLEGT 2022.