Elektronisch vooraanmelden met CLIENT

De elektronische vooraanmelding biedt de mogelijkheid om partijen bij één elektronisch loket voor douane en keuringsdienst aan te melden. Nog voordat de zending daadwerkelijk in Nederland arriveert, zijn alle noodzakelijke gegevens op deze manier bij de controlerende instanties bekend. Op basis daarvan wordt de aanmelder op de hoogte gesteld van de procedure die voor die bepaalde zending geldt. De importeur weet dus al vóór aankomst van de zending of, waar en hoe, wordt gecontroleerd en kan zijn logistieke planning hierop afstemmen.

CLIENT software

Voor elektronische aanmelding is toegang nodig tot het CLIENT systeem. De leveranciers van het softwarepakket staan vermeld op de website van de douane. Ook is het mogelijk de import te laten regelen door een expediteur die aangever is voor CLIENT.

Documentcontrole

De elektronische vooraanmelding regelt ook een deel van de documentcontrole. Het fytosanitair certificaat wordt gecontroleerd tijdens inspectie. Toestemming voor verlegging van een zending wordt gegeven op basis van de gegevens over het fytosanitair certificaat die in CLIENT zijn ingevoerd. Dit wordt de vereenvoudigde documentcontrole genoemd. Bij zendingen die vrijvallen van inspectie (reduced checks) dient het originele fytosanitair certificaat binnen twee werkdagen bij het keuringsdienstkantoor te worden ingeleverd.

Noodprocedure

Is er een storing in CLIENT Import die langer duurt dan een uur? Dan gaat de noodprocedure werken. Daarmee kunt u toch uw zending aanmelden.

Vul als aanvrager daarvoor het CHED-PP op onze site in. Print het uit, onderteken het en verstuur het naar de keuringsdienst waaronder de inspectielocatie valt.  

Zodra de storing is verholpen, moet u als aangever alsnog de aangiftes in CLIENT Import aanbieden van de zendingen die zijn afgehandeld tijdens de noodprocedure. Dit is nodig omdat via CLIENT Import de gegevens naar Traces gaan.

Let op: als de zending in Nederland blijft, hoeft u het CHED-PP niet in te vullen. Wordt de zending verlegd? Of wordt die ingeklaard bij de douane in een andere lidstaat? Dan moet u het CHED-PP wel invullen en opsturen.

Relatieformulieren

Bent u handelaar? Vul dan een relatieformulier in voordat u voor de eerste keer een inspectie aanvraagt.