Is importkeuring voor dieren en producten van dierlijke oorsprong (wel of niet) verplicht?

Importkeuring is niet altijd verplicht voor dieren en producten van dierlijke oorsprong. Het is echter van belang, vooraf aan vertrek uit het land van herkomst, te weten of er een keuring (en dus certificering) nodig is. Hieronder staan hulpmiddelen waarmee u zelf kunt bepalen of een keuring nodig is.

Definities van diergroepen en dierlijke producten (ALIM04)

In het document Informatie over samengestelde producten (ALIM14), staat een beslisboom om zelf te kunnen bepalen of een samengesteld product wel of niet keuring plichtig is.

Links naar de wetgeving over controle op de GCP van dierlijke producten (inclusief samengestelde producten, hooi en stro):

Het systeem Import Veterinair Online toont, na beantwoording van enkele vragen, aan welke eisen veterinaire producten of levende dieren moeten voldoen bij aanmelden (en keuring) bij de GCP voor zowel import, opslag als doorvoer.