Is importkeuring voor dieren en producten van dierlijke oorsprong (wel of niet) verplicht?

Importkeuring is niet altijd verplicht voor dieren en producten van dierlijke oorsprong. Het is echter van belang, vooraf aan vertrek uit het land van herkomst, te weten of er een keuring (en dus certificering) nodig is. Hieronder staan hulpmiddelen waarmee u zelf kunt bepalen of een keuring nodig is.

Definities van diergroepen en dierlijke producten (ALIM04)

Informatie over samengestelde producten (ALIM14).

Met ingang van 21 april 2021 is er nieuwe regelgeving van toepassing op de in- en doorvoer van samengestelde producten. Dit zijn levensmiddelen die zowel plantaardige producten als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten. Zowel aan de grondstoffen van dierlijke oorsprong als aan het samengesteld product zelf worden eisen gesteld m.b.t. de landen en bedrijven van oorsprong en de behandeling die ze hebben ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en. U vindt hier een beslisboom, een lijst met Q&A, een tabel met de overgangstermijnen voor de certificaten en verklaringen, een lijst met uitgezonderde samengestelde producten en tot slot een link naar de van toepassing zijnde regelgeving.
 

Links naar de wetgeving over controle op de GCP van dierlijke producten (inclusief samengestelde producten, hooi en stro):

Het systeem Import Veterinair Online toont, na beantwoording van enkele vragen, aan welke eisen veterinaire producten of levende dieren moeten voldoen bij aanmelden (en keuring) bij de GCP voor zowel import, opslag als doorvoer.