Is importkeuring voor dieren en producten van dierlijke oorsprong verplicht?

Importkeuring is niet altijd verplicht voor dieren en producten van dierlijke oorsprong. Hieronder staan hulpmiddelen waarmee u zelf kunt bepalen of een keuring nodig is.

Keuring is niet altijd verplicht. In het overzicht met definities van dieren, diergroepen en dierlijke producten (en hooi en stro) staat of uw dieren of producten gekeurd moeten worden, onder welke categorie uw dier of product valt en welke regelgeving hierop van toepassing is. Via de beslisboom in het document met algemene informatie over samengestelde producten kunt u bepalen of samengestelde producten, bestemd voor menselijke consumptie, keuringsplichtig zijn.

Lijst producten ter controle in BIP: