Invulinstructie FLEGT-zending in CLIENT

Lees hier hoe u een FLEGT-zending juist invoert in CLIENT.

Invulvelden in CLIENT

Keurlocatie

Gebruik Inspectielocatie nummer 9269 in CLIENT. Dit is een fictieve locatie, omdat we uw FLEGT-zending niet fysiek keuren voor invoer.

U moet als aangever gekoppeld worden aan de inspectielocatie. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling functioneel beheer van de NVWA via: fytoict@nvwa.nl.

Codes

  • GN-code 44: FLEGT hout
  • GN-code 47: FLEGT houtpulp
  • GN-code 48: FLEGT papier en karton
  • GN-code 94: FLEGT meubels

Inspectiedatum

Geef de verwachte datum van invoer. Ligt deze datum meer dan 7 dagen in de toekomst? Vul dan de datum van invoer in CLIENT in.

Aantal Fyto-certificaten

Geef het aantal FLEGT vergunningen op, meestal zal er 1 vergunning bij een zending aanwezig zijn.

Type inspectieplicht

‘FYT’.

Landbouw goederen detail, Gebruiksdoel

Waarde ‘C’ (consumptief)

Landbouw goederen detail, Botanische naam

Om de zending goed te kunnen verwerken moet u in uw aangifte gebruikmaken van de volgende (fictieve) botanische naamcodes:

  • 1310764 FLEGTHOUT
  • 2433002 FLEGTMEUBELS
  • 2432990 FLEGTPAPIER
  • 2433010 FLEGTPULP

In de aangifte moet u dus deze code meesturen.

Bescheidgegevens

Code C690, de bescheidcode voor een FLEGT- vergunning, te vermelden in vak 3 in CLIENT.

Bij de waarde voor deze bescheidcode vult u het volgende in: het nummer van de FLEGT vergunning beginnend met het jaartal en eindigend met de ISO code van het land van bestemming, bijvoorbeeld 16.xxxxx-xxxxx.xxx-ID-NL.