FLEGT-vergunning voor import van hout

Als u hout, papier en houtpulp en sommige houten meubels uit Indonesië importeert heeft u een FLEGT-vergunning nodig. In Nederland controleert de NVWA uw FLEGT-vergunning. Wij controleren uw FLEGT-zending niet fysiek.

Wat is FLEGT?

FLEGT staat voor Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Het is een overeenkomst tussen de Europese unie en een aantal landen om illegale houtkap tegen te gaan. 6 landen hebben hiervoor een Voluntary Partnership Agreement (VPA) ondertekend. Alleen de VPA-overeenkomst voor Indonesië is op dit moment geldig. De bepalingen van FLEGT gelden alleen voor de import van hout in de Europese Unie. Eenmaal legaal geïmporteerd mag hout vrij worden verkocht en gekocht.

Wanneer heb ik een FLEGT-vergunning nodig?

U heeft een vergunning nodig voor import van hout en een aantal houtproducten uit Indonesië. Een overzicht van deze producten en de bijbehorende goederencodes vindt u op de website van de EU in Bijlage 1A, van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst. Belangrijk hierbij is de internationale douanecode waar uw product onder valt. Dat heet ook wel een GS-code.

Mijn houtzending heeft een CITES-vergunning

Als u een CITES-vergunning heeft, dan hoeft u voor dezelfde zending geen FLEGT-vergunning aan te vragen. Vermeld bij uw douaneaangifte de bescheidcode Y070.

Hoe vraag ik een FLEGT-vergunning aan?

U vraagt de vergunning niet zelf aan. Dat moet de exporteur in Indonesië doen. U bent er wel verantwoordelijk voor dat de vergunning op de juiste manier wordt ingevoerd in CLIENT. U moet de originele vergunning bij ons inleveren.

Andere vergunningen

Check ook of u andere vergunningen of papieren nodig heeft. Uw zending kan namelijk ook vallen onder CITES (handel in beschermde inheemse en uitheemse dier- en plantensoorten) of de fytosanitaire wetgeving (plantenziekten en plagen).

Waar staat dit in de wet?