Invoerverboden en ontheffingen bij import planten en plantaardige producten

Sommige soorten planten mag u niet importeren in de EU. Op deze pagina vindt u een overzicht van welke soorten dat zijn. Gaat u onderzoek doen naar risicodragende planten of plantaardige producten? Dan kunt u bij ons een ontheffing aanvragen.

Invoerverbod bij import in de EU

Op onze site vindt u een overzicht van welke planten en plantaardige producten u niet mag importeren. In dat overzicht staat bijvoorbeeld het volgende:

  • om welke productgroepen het gaat
  • welke specifieke producten u niet mag importeren
  • vanuit welke landen het importverbod geldt
  • uitgezonderde landen waar het importverbod niet voor geldt
  • op welke wetten en Europese regels het importverbod gebaseerd is

Bekijk het overzicht van importverboden.

Invoerverboden bij import grassenfamilies

Voor de import van grassenfamilies gelden speciale regels. Die staan in een apart overzicht.

Download het Register Invoerverboden bij de import van grassenfamilies.

Ontheffing aanvragen voor onderzoek van risicodragende materialen

Wilt u risicodragende planten of plantaardig materiaal importeren om onderzoek mee te doen? Dan kunt u daarvoor bij ons een ontheffing aanvragen.

Lees wel eerst de eisentabel R&D-fyto. Daarin staat bijvoorbeeld wanneer we plantaardig materiaal zien als risicodragend, en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Afhankelijk van de risico's kunnen wij extra eisen stellen.

Let op: wilt u een risicodragende zending ergens naartoe brengen of laten brengen? Dan moet u ook een transportdocument aanvragen.

Zowel voor de ontheffing als voor het transportdocument betaalt u kosten. U vindt die in onze tarieven.