Verplichtingen bij doorvoer en overladen (transit en transhipment) van planten en plantaardige producten

Wilt u zendingen met planten en plantaardige producten doorvoeren (transit) over EU-gebied? Of overladen op een Nederlandse lucht- of zeehaven (transhipment)? In dat geval moet u uw zending daarvoor aanmelden in CLIENT Import. Het kan zijn dat uw zending dan geïnspecteerd moet worden.

Transit: doorvoer over het EU-grondgebied

Transit is transport over het grondgebied van de EU van zendingen uit derde landen (landen van buiten de EU) die ook bestemd zijn voor derde landen. Het gaat bijvoorbeeld om een luchtvrachtzending met snijbloemen van buiten de EU, die op Schiphol binnenkomt en per vrachtwagen over EU-grondgebied naar een niet-EU-land wordt vervoerd.

Transhipment: overladen op EU-grenscontroleposten

Transhipment is het overladen op een grenscontrolepost van zeevracht- of luchtvrachtzendingen. Het gaat bijvoorbeeld om luchtvrachtzendingen met rozen die worden overgeladen tussen vliegtuigen op Schiphol, of zeecontainers met sinaasappels die tijdelijk in Rotterdam worden opgeslagen en na een bepaalde periode worden overgeladen op een ander schip voor vervoer naar een land buiten de EU.

Hoe weet ik of mijn zending aangemeld moet worden?

U moet transit of transhipment zendingen met planten of plantaardige producten (inclusief hout) aanmelden in CLIENT Import. Deze verplichting geldt alleen voor inspectieplichtige producten. Om welke producten het gaat leest u in het document Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import.

  • Meld u een transit zending aan in CLIENT import? Doe dit altijd voordat de betreffende zending in de zee- of luchthaven binnenkomt.
  • Een transhipment zending moet u aanmelden in CLIENT Import als de zending meer dan 30 dagen blijft liggen. Luchtvracht moet u het aanmelden als de zending meer dan 3 dagen blijft liggen.

Hoe wordt mijn transit zending gecontroleerd?

Transit zendingen worden steekproefsgewijs geïnspecteerd. Deze inspectie gebeurt fysiek. Dat betekent dat u daarvoor het volgende moet doen:

  • Meld de transit zending aan in CLIENT Import.
  • Zorg dat de goederen zodanig verpakt zijn en vervoerd worden dat er geen Q-organismen of Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQP's) kunnen vrijkomen óf dat de zending gekoeld (< 12 ̊ C) vervoerd en opgeslagen wordt.

Bij de fysieke inspectie controleren wij de verpakking en vervoerswijze. De goederen zelf controleren wij niet.

Invulinstructies vooraanmelding CLIENT Import bij doorvoer en overladen

Zie voor tips en invulinstructies in CLIENT Import de pagina Waar u op moet letten bij een vooraanmelding in Client Import voor doorvoer en overladen (transit en transhipment).

Kosten verbonden aan inspecties uitgevoerd door het KCB of de NVWA

Aan de uitvoeringen van de controle werkzaamheden door het KCB (Kwaliteits-Controle-Bureau) of door de NVWA zijn kosten verbonden. Meer informatie over de tarieven vindt u op de website van de NVWA en ook op de website van het KCB.