Eisen bij transport

Het transporteren van een zending, voordat deze door een keuringsdienst geïnspecteerd is, brengt een aantal risico's met zich mee. In de zending kunnen zich immers schadelijke organismen bevinden. Het transport moet daarom aan bepaalde eisen voldoen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen producten van laag risico en hoog risico.

Voor alle producten is een vooraanmelding in CLIENT verplicht, ze moeten worden vervoerd in een gesloten transportmiddel en voorzien zijn van een begeleidend document betreffende de status van de fytosanitaire controles: het Common Health Entry Document for Plants and Plant products (CHED-PP). Dit laatste geldt niet voor zendingen die worden verlegd naar een inspectielocatie binnen Nederland.

Daarnaast geldt voor producten van hoog risico nog een aanvullende eis. Het gaat daarbij om niet-gekoelde snijbloemen, niet-gekoelde groenten en fruit, niet-gekoeld stekmateriaal (inclusief wortelstokken), boomkwekerijproducten, bonsais en bonsai-achtige producten en overig hout. Als zich meer dan 1 zending in het gesloten transportmiddel bevindt, geldt een van de volgende voorwaarden:

  • Het transport moet gekoeld plaatsvinden.
  • De zendingen moeten verpakt zijn in dichte dozen (daarmee is dan voldaan aan de eis van gesloten transport).
  • De zendingen moeten worden verlegd naar dezelfde inspectielocatie én ze moeten in 1 inspectiebezoek worden geïnspecteerd.

Voor het transport van bonsai (of bonsai-achtige) producten gelden bovendien aanvullende eisen.