Inspectieresultaten bakkerijketens

De NVWA controleert of bakkerijketens zich aan de Warenwet houden. We onderzoeken of ze letten op de voedselveiligheid en of ze werken volgens kwaliteitssystemen. We leggen de resultaten van onze inspecties vast in inspectieresultaten.

De hoeveelheid controles hangt af van de inspectieresultaten. Dit laten we met de kleuren groen en geel zien. Ziet u geen kleur? Dan voldoet het bedrijf al langere tijd aan de regels en is vaker controleren niet nodig.

Groen bolletje. Dit betekent dat het bedrijf of het merk aan alle eisen voldoet.

2017

Bakkerij Bart

Groen bolletje. Dit betekent dat het bedrijf of het merk aan alle eisen voldoet.

2018

Multi-Vlaai

Supervlaai

voldoet, geen recente gegevens