Inspectieresultaten dierenwelzijn veetransport bij extreme temperaturen 2020

De NVWA besteedt tijdens warme dagen extra aandacht aan het welzijn van dieren tijdens transport. In deze factsheet staan de resultaten van de inspecties door de vervoersteams op veetransport in 2020 tijdens de (zeer) warme dagen.