Inspectieresultaten diergezondheid reiniging en ontsmetting bij diertransport 2021

Nederlandse bedrijven voeren veel nationale en internationale handel met levende dieren. Dit brengt risico’s met zich mee voor de verspreiding van besmettelijke dierziekten. Zowel de verplaatsingen van levende dieren, als de vervoermiddelen zelf vormen een risico op de verspreiding van dierziekten.

Samenvatting

In 2021 hebben we 395 inspecties uitgevoerd waarbij de reiniging en ontsmetting van de vervoermiddelen is gecontroleerd. Van deze inspecties zijn 57 inspecties niet akkoord bevonden. Dit heeft geleid tot 28 schriftelijke waarschuwingen, 13 rapporten van bevindingen en 5 keer een proces-verbaal. Daarnaast is er 11 keer door de inspecteur ter plaatse een mondelinge mededeling gedaan. De meest voorkomende overtreding was het niet (voldoende) reinigen en ontsmetten van het vervoermiddel.

Werkwijze

Tijdens de inspectie wordt gecontroleerd of de (lege) wagens visueel schoon zijn en worden de administratieve verplichtingen gecontroleerd: de R&O gegevens moeten binnen 3 werkdagen na de dag van gebeurtenis vastgelegd worden in een register. Daarnaast moet een vervoermiddel dat terugkeert in Nederland vanuit een land waar een besmettelijke dierziekte is geconstateerd, in Nederland onmiddellijk een 2e R&O ondergaan op een erkende wasplaats. De transporten kunnen op diverse plekken gecontroleerd worden.

In 2021 zijn 395 inspecties uitgevoerd op de R&O-verplichtingen.

Plaats van inspectie

Plaats van inspectie
Plaats van inspectieAantal
Onderweg248
Verzamelcentrum87
Primair bedrijf38
Slachthuis20
Niet fysieke inspectie2
NVWA Brontabel als csv (127 bytes)

Resultaten

Resultaten en interventies niet-akkoord inspecties

totaal inspecties akkoord niet akkoord
395 338 57

Typen overtredingen en interventies

type overtreding aantal mondelinge mededeling schriftelijke waarschuwing rapport van bevindingen proces-verbaal
Geen/onvoldoende R&O van het voertuig 29 6 9 10 4
R&O niet geregistreerd 15 3 10 2 -
Geen onvoldoende R&O na lossing slachthuis 4 1 3 - -
Geen R&O bij lege vervoerseenheid (gedeeltelijk geladen) 3 1 - 1 1
Geen 2e R&O uitgevoerd na import 5 - 5 - -
Onjuistheid R&O overige bepalingen 1 - 1 - -

Wettelijk kader

In artikel 4 lid b staat dat vervoermiddelen zo snel mogelijk na elk vervoer van dieren, die een risico voor de diergezondheid vormen, worden gereinigd en ontsmet vóór een nieuwe lading van dieren. In het Besluit houders van dieren, artikel 2.10 lid f staat de 2e R&O verplichting beschreven: een vervoermiddel voor het transport van varkens, runderen, schapen, geiten en (gekweekte) herten dat terugkeert in Nederland vanuit een land waar een besmettelijke dierziekte is geconstateerd, dient in Nederland onmiddellijk een (2e) R&O te ondergaan op een erkende wasplaats (indien de 2e R&O voor dat land verplicht is). Dit geldt zowel voor transportmiddelen waarmee dieren zijn vervoerd in risicolanden of- gebieden en leeg terugkeren in Nederland, als voor geladen vervoermiddelen die vee in Nederland brengen en lossen. Daarnaast moeten de R&O gegevens binnen 3 werkdagen na de dag van gebeurtenis vastgelegd worden in een register.

Meer informatie over regelgeving voor het vervoer van levende dieren vindt u op de pagina Wettelijke basis vervoer levende dieren.