De NVWA controleert of horecaketens zich aan de Warenwet houden. We onderzoeken of ze letten op de voedselveiligheid en of ze werken volgens kwaliteitssystemen. We leggen de resultaten van onze inspecties vast in inspectieresultaten. We sluiten bovendien convenanten af met horecaketens die hebben aangetoond dat zij hun wettelijke verplichtingen naleven en die gemotiveerd zijn om risico’s voor consumenten en medewerkers te beheersen.

Zie ook