Inspectieresultaten visafslagen

De NVWA controleert of  de visafslagen veilig omgaan met aangevoerde vis.

Het openbaar maken van inspectieresultaten geeft inzicht in het werk van de NVWA en stimuleert ondernemers om de wettelijke regels na te leven.

Wilt u weten hoe het is gesteld met de voedselveiligheid van visafslagen in Nederland?
Kijk dan bij de openbaargemaakte inspectieresultaten visafslagen.

Ondernemer: reageren op inspectieresultaten

Op de pagina Reageren op openbaargemaakte inspectieresultaten van uw bedrijf leest u hoe dit kunt doen.

Juridische informatie over de openbaarmaking

Overzicht van besluiten en ontwerpbesluiten openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid bij visafslagen