Correctie handelsnaam, adresgegevens, of reactie plaatsen bij uw openbaargemaakte inspectieresultaten

Heeft de NVWA uw onderneming geïnspecteerd, en wilt u reageren op de openbaargemaakte resultaten of een correctie laten doorvoeren? Dat kan, hieronder kunt u vinden hoe dat moet.

Een reactie plaatsen bij openbaargemaakte inspectieresultaten van uw onderneming of product

U kunt een reactie van maximaal 50 woorden laten plaatsen bij uw openbaargemaakte inspectieresultaten (ook wel ’50-woordenreactie’ genoemd). Uw reactie mag geen onwaarheden, reclame-uitingen of grof taalgebruik bevatten.

Stuur uw reactie in een e-mail naar openbaarmaking@nvwa.nl. Vermeld daarbij om welk openbaarmakingstraject het gaat (bijvoorbeeld Horeca). Uw ’50-woordenreactie’ wordt na ontvangst zo spoedig mogelijk geplaatst bij uw openbaargemaakte gegevens.

Doorgeven juiste handelsnaam

Klopt de gepubliceerde handelsnaam van uw bedrijf niet? Geef dit door via een e-mail aan openbaarmaking@nvwa.nl.

Doorgeven juiste adresgegevens

Kloppen de adresgegevens van uw bedrijf niet? Geef dit door aan de Kamer van Koophandel. Zij geven dit aan ons door, waarna wij het aanpassen in onze systemen en op onze website. Hier kan enige tijd tussen zitten.

Zienswijze indienen

Met het indienen van een zienswijze geeft u uw mening over een voorgenomen openbaarmakingsbesluit van de NVWA. U kunt ook namens een organisatie of andere persoon een zienswijze indienen.