Schade en overlast door invasieve landplanten

In Nederland groeien invasieve 'landgebonden' plantensoorten op zeer uiteenlopende standplaatsen: in (spoor)bermen, braakliggende terreinen, rivierkribben, bosranden, duinen en beekoevers. Ze veroorzaken schade en overlast. Bestrijding is vaak lastig en kost veel geld.

Schade aan de natuur

Invasieve landplanten verdringen de inheemse planten door hun massale aanwezigheid. Daardoor ontstaat er schade aan de natuur.

Natura 2000-gebieden

Nederland telt ruim 160 gebieden met waardevolle natuur: Natura 2000-gebieden. Elk gebied heeft zijn eigen ecologische doelen. Deze doelen kunnen in gevaar komen doordat invasieve planten zich in een Natura 2000-gebied vestigen.

Overlast

Invasieve landplanten zoals ambrosia of de reuzenberenklauw kunnen gezondheidsklachten geven en overlast veroorzakenin Nederland.

Gezondheidsklachten

  • Ambrosiasoorten produceren allergene pollen en bloeien ook nog eens heel laat. Daardoor verlengen ze het hooikoortsseizoen met 2 maanden.
  • De reuzenberenklauw leidt bij aanraking ┬áin combinatie met zonlicht tot ernstige brandwonden.

Schade aan gebouwen

Vooral duizendknopen kunnen schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en infrastructuur. Ze kunnen door scheuren via de fundering huizen binnengroeien en door asfalt heen breken.

Bevorderen erosie

Soorten die op dijken en oevers groeien en daarbij andere soorten verdringen, kunnen leiden tot erosie als de planten in de winter afsterven. De kale grond is dan onbeschermd. Voorbeelden zijn de reuzenbalsemien en de reuzenberenklauw.