Herkennen en bestrijden invasieve waterplanten

De NVWA heeft een veldgids ontwikkeld over invasieve waterplanten. Daarmee kunnen waterschappen, gemeenten en andere terreinbeherende organisaties deze waterplanten snel herkennen.

In de veldgids 'Invasieve waterplanten in Nederland' staan 22 uitheemse aquariumplanten of vijverplanten die de meeste overlast en schade aan de natuur veroorzaken.

Melden van waarnemingen

Werkt u bij een waterschap, gemeente of een andere terreinbeherende organisatie en komt u regelmatig ‘aan de waterkant’? Of houdt u zich bezig met natuurstudie of inventariseert u planten? Dan kunt u een belangrijke rol spelen bij het waarnemen en melden van invasieve waterplanten.Geef uw waarneming door via waarneming.nl. Uw melding komt dan in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Bestrijden invasieve waterplanten

Snel ingrijpen is belangrijk als invasieve waterplanten bestreden moeten worden. Vaak zijn het waterschap, gemeenten of andere terreinbeherende organisaties verantwoordelijk voor de bestrijding. Elke soort vraagt om een specifieke aanpak. Verkeerde maatregelen kunnen de problemen juist verergeren.

Bedrijven, consumenten en overheden kunnen maatregelen nemen om te voorkomen dat uitheemse waterplanten in het oppervlaktewater terechtkomen.

Particulieren

Consumenten moeten overtollige waterplanten uit een aquarium of vijver niet in openbaar water gooien. Dit veroorzaakt overlast en schade aan de natuur. De overheid probeert via voorlichting aan consumenten te voorkomen dat waterplanten die schadelijk zijn in de natuur terechtkomen.

Unielijst Europese Unie

De Europese Unie heeft een lijst gepubliceerd met invasieve exoten (planten en dieren). Deze soorten mogen niet meer verkocht worden. Het doel van deze Unielijst is om te voorkomen dat deze exoten in Europa geïntroduceerd worden of zich verder verspreiden.

Meer weten?

Neem voor meer informatie per e-mail contact op met de NVWA.