Japanse duizendknoop

De uitheemse Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is in Nederland een probleem omdat ze inheemse vegetaties kan wegdrukken en zeer moeilijk is te bestrijden. Tot 2008 waren er alleen vrouwelijke planten en plantte deze soort zich in Nederland alleen vegetatief voort. Hiermee is de snelheid van verspreiding nog enigszins geremd. In 2008 zijn echter op twee plaatsen in Nederland mannelijk fertiele planten gevonden. In dit rapport staan de resultaten van onderzoek naar de verspreiding van deze mannelijke planten en de mogelijkheid van zaadvorming.