Advies van BuRO over de risico's van vier Aziatische duizendknopen in Nederland

Neem of stimuleer maatregelen om nieuwe vestiging en verdere verspreiding tegen te gaan van Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en bastaardduizendknoop. Dit adviseert BuRO aan de minister van LNV.

Dit kan bijvoorbeeld door:

  • het stoppen van de handel in Japanse duizendknoop (inclusief Fallopia japonica var. compacta), Sachalinse duizendknoop en bastaardduizendknoop, inclusief levensvatbare delen
  • maatregelen op het gebied van grondtransport, tuinafval, gft-afval, compost en handel in stengels

Ook geeft BuRO de minister van LNV de volgende adviezen mee:

  • Neem maatregelen om hybridisering en generatieve voorplanting door middel van zaadvorming te voorkómen, bijvoorbeeld door het (stimuleren van het) opsporen en verwijderen van mannelijke exemplaren van Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en bastaardduizendknoop.
  • Overweeg de maatregelen zodanig in te richten dat deze ook gelden voor soorten die visueel niet of nauwelijks zijn te onderscheiden van genoemde soorten, tenzij overtuigend is aangetoond dat deze ondersoorten of hybriden geen risico’s opleveren voor de Nederlandse natuur of voor andere maatschappelijke waarden.
  • Draag de Japanse duizendknoop, de Sachalinse duizendknoop en de bastaardduizendknoop voor bij de Europese Commissie voor opname op de Europese Unielijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten.

Aziatische duizendknopen

Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en bastaardduizendknoop hebben zich gevestigd in Nederland en komen wijdverspreid voor, zowel in stedelijke als natuurlijke gebieden. Deze soorten vormen dichte bestanden waardoor inheemse plantensoorten worden verdrongen, minder ongewervelde dieren aanwezig zijn en ecosystemen veranderen. Sinds 2012 is bekend dat er in Nederland mannelijke planten zijn die vrouwelijke exemplaren van Japanse duizendknoop kunnen bevruchten. Het Nederlandse klimaat lijkt op dit moment geschikt voor een succesvolle zaadzetting en -rijping van Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en bastaardduizendknoop. Als kiemkrachtige zaden worden gevormd, dan kunnen deze zich makkelijk via water en wind verspreiden.

Aanleiding advies

Vanwege de verspreiding in Nederland en de ervaren problemen om Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en bastaardduizendknoop te verwijderen, en vanwege de vondst van Japanse duizendknoop met zaden heeft bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de vraag gesteld welke risico’s er zijn voor de biodiversiteit, ecosysteemdiensten en andere maatschappelijk waarden.